79% nechá nákupní vozík bez nákupu.

S hyperpersonalisovaným Direct Mailingem budou přece ještě kupovat.

INDIVIDUÁLNÍ REKLAMA PRO VĚTŠÍ ODEZVU

Jako jedna z mála společností v tomto oboru nabízí Paragon Customer Communications svojí technikou plněbarevné individualizace udávající směr při personalizaci malých, středních až ohromných nákladů či vydání. Tato technologie - zejména v oblasti obrazu - je přesně střižena dle požadavkům cílových skupin a optimálních komunikačních prostředků. Tím získáte intenzivnější odbavení Vašeho Mailingu, a tím i větší míru odezvy.

HYPERPERSONALIZACE: OD CÍLOVÝCH SKUPIN K CÍLENÉMU PERSONALIZOVANÉMU MARKETINGU

Pod pojmem hyperpersonalizace se rozumí velmi individuální oslovení jednotlivých zákazníků - nikoliv pouze cílových skupin. Ve srovnání s klasickým individuálním přístupem jde ještě o krok dále: Každý člověk není pouze součástí cílové skupiny, ale je považován za individualita. Zákazník je kontaktován s přesně přizpůsobenými produkty a nabídkami. Tím se mnohonásobně zvyšuje relevance reklamní zprávy.

 

V ideálním případě zákazník nevnímá Vaši nabídku jako reklamu, ale jako relevantní službu. S hyperpersonalizací můžete své zákazníky optimálně získat, vzbudit jejich zájem, vytvořit osobní vztah a tím zvýšit zájem o nákupování a zajistit dlouhodobou spokojenost.

 

Podmínky pro hyperpersonalizaci

Úspěšná hyperpersonalizace vyžaduje efektivní správu dat zákazníků, protože informace dodané ke zpracování jsou klíčem k One-to-One komunikaci. Patří sem například analýza historie nákupů, doporučení a predikativní analýzy.

Profesionální CRM systémy a analýza variabilních dat tvoří základ pro hyperpersonalizaci. Různé možnosti personalizace, kombinované s variabilními obrázky, vytvářejí nabídku přesně přizpůsobenou příjemci. Nejnovější technologie digitálního tisku zajišťují vysoce kvalitní, 100% personalizované Print-Mailingy, které zajišťují, že Vaše zásilky budou vnímány.

 

Naši IT odborníci realizují program pro každého z našich zákazníků včetně jejich individuálních potřeb. Automaticky v několika sekundách generují Informace, obrázky a texty tisíce různých PDF dokumentů, které se pak automaticky vyrábějí v rotačním nebo archovém papírovém tisku.

Hyperpersonalizace a Retargeting

Dlouhou dobu byla tato nákupní doporučení nakupování výsadou online medií. V takzvaném retargetingu nebo remarketingu jsou návštěvníci nebo zákazníci jednotlivých webových stránek internetového obchodu při serfování na jiné stránky osloveni reklamou z banerů.

 

Díky hyperpersonalizaci mohou být současní potenciální zákazníci osloveni i Print-Mailingem. Využijte jedinečné kombinace cíleného, individuálního obsahu a vysokého zájmu o Print-Mailing. U tištěných reklamních zpráv je paměťový efekt také výrazně vyšší než u digitální reklamy. Digitální reklamní bannery jsou často skryty kvůli adblockerům nebo omezenému rozsahu pozornosti návštěvníků webových stránek, zatímco čtení a vnímání Print-Mailingu vede k intenzivnějšímu zapojení mysli při vnímání reklamního obsahu.

Hyperpersonalizace a predikativní analýza

Věděli jste, že s daty z vašeho CRM-systému a dalšími predikativními analýzami můžete zákazníkovi nasměrovat přesně to, co bude potřebovat zítra?

A ještě lépe, nejen jako e-mail, ale také jako Print-Mailing.


Rádi vysvětlíme, jak to funguje osobně!

 

Každý zákazník je jiný. S naším Mailing je to stejné. 100% individualita. Vzhledem k dosavadnímu nákupnímu chování nabízíme každému zákazníkovi přesně ty výrobky, které předtím prohlížel nebo vložil do nákupního košíku - ale nekoupil.

TARGET MARKETING

Díky naším bohatými zkušenostmi Vám pomůžeme s rozšířením Vaší databanky adres o všechny relevantní marketingové informace. Tímto způsobem mohou být zprávy přizpůsobeny cíleně a individuálně potřebám zákazníků.
Všechny další procesy individualizace jsou založeny na analýze těchto detailních údajů o cílové skupině. Cílem u náročných a individuálních zákazníků nebo u požadavků nových zákazníků je přirozeně nárust kvót úspěšnosti akvizice.

 

 

Cílové skupiny se stejnými sociálně demografickými charakteristikami, jako je pohlaví, věk, rodinný stav, povolání, vzdělání nebo příjmy domácností, však mohou mít různé potřeby a životní styl. Tento příklad ukazuje Mailing se dvěma cílovými skupinami. Jedna zásilka je pro cílovou skupinu harmonických a otevřených osob, pro které je například zvlášť důležitá rodina. Druhou cílovou skupinou jsou lidé, kteří se zajímají o prožitek, nebo lépe řečeno o dobrodružství. Díky individualizovanému oslovení cílových skupin se výrazně zvyšuje počet otevření zásilky a počet reakcí.