Ochrona danych

Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie.

Polityka prywatności

Paragon Customer Communications kładzie nacisk na szczególną ochronę danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Bez Państwa zgody nie gromadzimy przez naszą stronę internetową żadnych danych osobowych. Decyzja o udostępnieniu tych danych w ramach rejestracji należy do klienta (np. dla potrzeb zapytań klienta, zapytań informacyjnych lub zgłoszeń online). Zasadniczo Państwa dane osobowe są używane wyłącznie do celów udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zapewnienia dostępu do specjalnych informacji. Paragon Customer Communications nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, ani nie przekazuje ich w żaden inny sposób do celów komercyjnych.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej "Google" Google Analytics używa z tak zwanych "Cookies", czyli plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

Informacje generowane przez pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na stronie internetowej, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA i tam przechowywane.

Na naszej stronie internetowej używamy Google Analytics z końcówką "_gat._anonimizeIp". W takim przypadku Google skraca i tym samym szyfruje adres IP użytkownika już w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy korzystania z naszej strony, tworzenia raportów na temat aktywności witryny oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu internetowego oraz internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Google, zgodnie z oświadczeniem, w żadnym wypadku nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować instalowanie ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednak chcemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku mogą zostać zablokowane niektóre funkcje niniejszej strony.

Google oferuje również dodatek dezaktywacyjny dla najpopularniejszych przeglądarek, który daje użytkownikowi większą kontrolę nad tym, które dane Google zbiera na temat odwiedzanych przez użytkownika witryn. Add-on informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że do Google Analytics nie należy przesyłać żadnych informacji o odwiedzinach na stronie internetowej. Dodatek dezaktywacyjny Google Analytics do przeglądarek nie zapobiega jednak przesyłaniu informacji do nas lub do innych stosowanych przez nas serwisów analitycznych. Więcej informacji na temat instalacji dodatku do przeglądarki znajduje się tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Aby ustawić cookie opt-out, które uniemożliwi przyszłe zbieranie plików cookie przez Google Analytics w ramach tej strony, należy, alternatywnie do wtyczki dla przeglądarki lub w ramach przeglądarki na urządzeniach mobilnych, kliknąć na poniższy link (cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny, jeśli usuną Państwo pliki cookie z tej przeglądarki, muszą Państwo kliknąć ponownie na ten link):

Śledzenie w przeglądarce można aktywować za pomocą cookie opt-out.